Teenused

Treilerveod - Rahvusvahelised ja eestisisesed ülekabariidilised veod (treileri kandejõud 53 tonni).

Puistematerjalide transport - Liiva, killustiku, kruusa ja muu materjali kohaletoimetamine kliendile vajaminevas koguses ja kohas.

Liiva ja killustiku müük
Kaeve- ja pinnasetööd

Saateauto